Reklamation

Købers reklamationsret omfatter kun produkter handlet hos Jyske Storkøkken ApS. Der kan ikke gøres krav for gældende tab. I reklamationsperioden ombytter Jyske Storkøkken ApS dele, der som følge af fabrikations- eller materialefejl er defekte. I ingen tilfælde dækkes arbejdsløn og kørsel, eller omkostninger til konstatering af fejl. Reklamationsretten dækker ikke rengøring af maskiner.

Reklamationsretten er betinget af tilslutning af autoriseret installatør. Ved misligholdelse, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Ved reparation skal varen fremsendes franco til Jyske Storkøkken ApS, medmindre andet er aftalt i en given sag. Der stilles ikke en erstatning til rådighed.

Der ydes ingen reklamationsret på brugte varer, medmindre andet er påført fakturaen.

Visse produkter kan fra producentens side, have en længere garantiperiode, hvor reklamationsretten vil være tilsvarende jf. producentens anvisninger. Jyske Storkøkken ApS indestår ikke for disse producentgarantier.

Reklamationsret specifikt for Erhverv

Der ydes 1 års reklamationsret på nye varer, (gælder ikke pærer, pakninger, filtre, tætningslister, glas og justeringer). Ombytning eller reparation medfører ikke, at der påbegynder en ny 1 års reklamationsperiode. Semi- professionelle produkter har en begrænset reklamationsret på maksimalt 3 måneder.

Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne. Jyske Storkøkken ApS skal have oplyst ordrenummer eller fakturanummer der vedrører det pågældende reklamationsberettiget produkt.

Reklamationsret specifikt for Private

Når køber handler hos Jyske Storkøkken ApS som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at privat køber har reklamationsret i 24 måneder.

Hvis købers reklamation er berettiget, betyder det, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Køber skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at køber har opdaget fejlen. Hvis køber reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer Jyske Storkøkken ApS købers (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så Jyske Storkøkken ApS kan tilbagebetale købers fragtomkostninger. 

Varen sendes til:
Att: Lager
Jyske Storkøkken ApS
Priorsvej 21
8600 Silkeborg

Jyske Storkøkken ApS modtager kun pakker, som sendes direkte til ovenstående adresse.
Hvis køber reklamerer over et produkt, skal køber vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet, samt en kopi af faktura.

Persondatapolitik

Jyske Storkøkken ApS registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle en given ordre. Der videregives kun oplysninger til Jyske Storkøkken ApS’s underleverandører/grossister i det omfang det er nødvendigt for at kunne behandle købers ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger der videregives:

Personoplysningerne registreres hos Jyske Storkøkken ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Jyske Storkøkken ApS samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på Jyske Storkøkken ApS’s vegne og må ikke bruge disse til egne formål.

Jyske Storkøkken ApS samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give købers oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://www.jyskestorkokken.dk er Jyske Storkøkken ApS.

Køber har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jyske Storkøkken ApS behandler omkring køber.

Hvis køber mener, at oplysningerne er unøjagtige, har køber ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har Jyske Storkøkken ApS pligt til at slette købers persondata, hvis køber beder om det. Det kan f.eks. være hvis købers data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Jyske Storkøkken ApS skulle bruge dem til. Køber kan ligeledes tage kontakt, hvis køber mener, at købers persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Køber kan skrive til Jyske Storkøkken ApS på: post@jyskestorkokken.dk.

Jyske Storkøkken ApS har brug for følgende oplysninger, når køber handler:

Erhverv / Offentlig

Bemærk, ikke alle ovennævnte oplysninger skal bruges for at placere en ordre. Oplysningerne bruges til at ekspedere ordren, efter købers ønske, bedst muligt.

Private

Slettet persondata

Hvis køber har bedt om at få slettet sine data, skal køber selv stå for dokumentationen af, at produkterne er handlet hos Jyske Storkøkken ApS og at køber er den retmæssige ejer af produkterne.