Returnering

Hvis køber har oplyst Jyske Storkøkken ApS om fortrydelse af køb, har køber 14 dage til at sende produkterne retur. Der skal altså være en forudgående aftale om returnering. Produkterne er under købers ansvar indtil de modtages af Jyske Storkøkken ApS. Køber betaler selv for transporten og hæfter for eventuelle skader under transporten. Er der tale om en annullering af ordre, dækker Jyske Storkøkken ApS fragtomkostninger, når de er modtaget.

Produkterne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage.

Varen sendes til:
Att: Lager
Jyske Storkøkken ApS
Priorsvej 21
8600 Silkeborg

Jyske Storkøkken ApS modtager kun returvare sendt til denne adresse. Køber kan personligt komme og aflevere produkter på ovenstående adresse, mod forudgående aftale.

For at få en forudgående aftale om returnering bedes køber rette henvendelse til: post@jyskestorkokken.dk. Køber skal oplyse ordrenummer, dato for modtagelse, grundlaget for returnering, samt oplysninger om hvordan køber kan kontaktes.

Kreditering af returvare

Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko levering til vores lager eller til et andet, af Jyske Storkøkken ApS, anvist sted. Faktura(kopi) skal vedlægges. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker Jyske Storkøkken ApS det beløb, køber hæfter for.

Jyske Storkøkken ApS tilbageholder tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget og vurderet. Jyske Storkøkken ApS kontakter herefter køber, for at aftale tilbagebetalingsmiddel.

Returnering med henblik på ombytning

Returnerer køber produkter med henblik på ombytning til anden variant eller størrelse, krediteres det fulde beløb ved modtagelse. Faktura(kopi) skal vedlægges, med notat omkring bytning. Køber betaler selv for returnering af varen der skal ombyttes.

Varens stand, når køber sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at køber har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan køber kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet køber kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at køber kun kan få fragtomkostningerne tilbage


Jyske Storkøkken ApS anbefaler, at køber sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Du kan læse mere under vores handelsbetingelser.

Persondatapolitik

Jyske Storkøkken ApS registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle en given ordre. Der videregives kun oplysninger til Jyske Storkøkken ApS’s underleverandører/grossister i det omfang det er nødvendigt for at kunne behandle købers ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger der videregives:

Personoplysningerne registreres hos Jyske Storkøkken ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Jyske Storkøkken ApS samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på Jyske Storkøkken ApS’s vegne og må ikke bruge disse til egne formål.

Jyske Storkøkken ApS samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give købers oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://www.jyskestorkokken.dk er Jyske Storkøkken ApS.

Køber har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jyske Storkøkken ApS behandler omkring køber.

Hvis køber mener, at oplysningerne er unøjagtige, har køber ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har Jyske Storkøkken ApS pligt til at slette købers persondata, hvis køber beder om det. Det kan f.eks. være hvis købers data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Jyske Storkøkken ApS skulle bruge dem til. Køber kan ligeledes tage kontakt, hvis køber mener, at købers persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Køber kan skrive til Jyske Storkøkken ApS på: post@jyskestorkokken.dk.

Jyske Storkøkken ApS har brug for følgende oplysninger, når køber handler:

Erhverv / Offentlig

Bemærk, ikke alle ovennævnte oplysninger skal bruges for at placere en ordre. Oplysningerne bruges til at ekspedere ordren, efter købers ønske, bedst muligt.

Private

Slettet persondata

Hvis køber har bedt om at få slettet sine data, skal køber selv stå for dokumentationen af, at produkterne er handlet hos Jyske Storkøkken ApS og at køber er den retmæssige ejer af produkterne.